بير آينه دور عشق که اوندا کدر اولماز/ بير جلوه سي وار باخبريندن خبر اولماز/هر کيم اثرين گورسه اوزوندن اثر اولماز / سنسن همان آئينه حقيقت آتام اوغلي
موضوعات
لينک هاي مفيد
حديث

إنّ اللّهَ يُحِبُّ الأتقِياءَ الأبرِياءَ الأخفِياءَ الّذينَ إذا حَضَروا لَم يُعرَفوا، وإذا غابوا لم يُفتَقَدوا ، قُلوبُهُم مَصابيحُ الهُدى ، ينجونَ مِن كُلِّ غَبراءَ مُظلِمةٍ..

خداوند نيكان پاك و پنهان را دوست دارد، كسانى كه چون حضور يابند ، شناخته نشوند و چون غايب گردند ، جوياى آنان نشوند ، دلهايشان چراغ هدايت است و از هر ظلمتكده اى رهايى يابند.

زندگي نامه مرحوم عبدالعظيم ذهني زاده
صفحه 7ذهنی زاده مترصّد در را می گشاید و در کمال بهت و حیرت شخص طلبکار را می بیند . می خواهد به او عتاب کند که در فکر دین خویش هستم و به زودی خواهم پرداخت که طلبکار برآشفته و گریان می شود و زبان به عجز و اعتزار می گشاید و طلب حلیّت می کند و وقتی ذهنی زاده او را چنین گریان و لرزان و نگران می یابد و علّتش را جویا می شود این رویا را بازگو می کند و دهنی زاده ی متحیّر را به گنج گران و خط امان می رساند .

او می گوید : در خواب حضرت زهرا (س) را ملول و ناراحت دیدم که کیسه ای زر به من داد و فرمود : این هم طلب تو بابت بدهی ذهنی زاده او را بحال خود واگذار و کاری با شاعر ما نداشته باش . فهمیدم که خطا رفته و اشتباه کرده ام و شاعر همچون توئی که منظور نظر بانوی دو جهان است را آزرده خاطر و رنجور ساخته ام و دانستم حکمتی در این کار است و تو گلایه نزد محضر مبارک ایشان برده ای . از این روست نادم و پشیمان از کرده ی خود اکنون به جهت طلب حلیّت و اعتذار آمده ام تا مرا مرهون بخشش و رضایت خود قرار دهی . من نیز از حقّ خویش گذشتم و فقط امیدوارم از من مکدّر و دل شکسته نباشی . چنین نقل است که این ماجرا تاثیری بس شگرف و عمیق و معنوی بر جان و دل شاعر افکند و در خدمت خویش به اهل بیت (علیهم آلاف تحیّه والسّلام ) مصمّم تر و دل گرمتر می شود :

آغارموش زلفونون شرحی بتولون شرح اطولدور    دل عاجز نطقلر کوته ولی مطلب مطوّل دور

سنونده ذهنیا جرمون اگر چه چوخ مطوّل دور     یاز آغلا سویله یازهرا سنه امّیدوار اولدوم

افسوس و دریغ و حسرت در زمان حیات شاعر قدرش مجهول ماندو تبریز زر خیز ، دردآمیز او را در دامان نسیان و بی قدری پروراند و آنچنان که می باید همانند سایر بزرگان علم و ادب در عزلت و خلوت زیست گوئی این حقیقت تلخ پایانی ندارد و این به قاعده ای تاسف بار مبدّل گشته که همزاد نام تبریز است و این امر را شاعر دور اندیش چه نیکو در آئینه ی زمان ترسیم نموده است :

رقیّه   دامنینی    ذهنی   بوشلاما    الدن     همیشه طعنه چکورسن اونون کیمی ائلدن

بو رسمیدور بیرینون چزخ دون اگه ایشینی     سالار   زمانین اهلی  گوزوندن او کیشینی

ندندی   گردش دوران   دوزیله دوز   گلمز     نقدری ئولمه میسن کیمسه قدریوی بولمز

جنازه ن   اوندا   کی تابوتیده سنون گورونر     یقین ایله   او زمان قدر   و قیمتین بولونر

سالالّا    یاده سنی    هر زمان    حسینی لر     بو سوزلروندن هامی عطریوی سنون ایللر

تبریز – بهار 91
العبدالعاصی : عبدالاحد کامران وربراي ارتباط با نگارنده ي مطالب حاج احد کامران ور روي لينک زير کليک کنيد

ارتباط با نگارنده


1    2  3   4  5  6  7

ذکر خاطره اي از حاج يعقوب حقيقت پور
درباره ما
بسم الله الرّحمن الرّحيم

خداوند منّان را بخاطر توفیقی که در حاضر کردن این مطالب نصیبمان کرد ، شاکریم . طبق منوال گذشته کار اساسی این بخش را نیز جناب آقای احد کامران ور انجام دادند. هر چند این بزرگوار از روی مناعت طبع ما را از تعریف و تمجیدشان منع کرده اند ، امّا خود مطالب نشان دهنده ی خلوص و پاکی درونیشان است. متنی که سطر به سطر آن تاثیر گذار و تکان دهنده است . امید که تلاششان مورد عنایت صاحب عصر و ولیّ حقیقی مان حضرت مهدی (عج) قرار گیرد. در خاتمه از مخاطبین بزرگوار استدعا داریم با نظرات و انتقاداتشان ما را در ارائه ی هر چه بهتر این مطالب یاری کنند.

و من الله التّوفیق
قادر نوجوان

1391/1/22